Home
Закон України “Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини””

Закон України “Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини””

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

               Про приєднання України до Конвенції
про охорону нематеріальної культурної спадщини

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 16, ст.153 )

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

Приєднатися до   Конвенції   про    охорону    нематеріальної культурної спадщини  ( 995_d69 ),  прийнятої 17 жовтня 2003 року у  м. Парижі (додається).

 

Президент України                                                               В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 березня 2008 року
N 132-VI

 

 

Leave a Comment

*

*