Home
Положення про Реєстр місцевих елементів НКС України

Положення про Реєстр місцевих елементів НКС України

Положення

про Реєстр місцевих елементів нематеріальної культурної

спадщини України

  1. Загальні положення

1.1. Елементи нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС) – це звичаї, форми показу та вираження, знання та практики, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти та культурний простір, визнані спільнотами, що представляють історичну та культурну значимість.

1.2. Реєстр об’єктів нематеріальної культурної спадщини області (Далі – Реєстр) являє собою єдиний банк даних елементів НКС області і об’єднує інформацію про елементи НКС, наявних в установах культури області та інших організаціях і відомствах області.

1.4. Положення про Реєстр об’єктів нематеріальної культурної спадщини області (далі – Положення) визначає мету та завдання створення Реєстру, зміст інформаційного фонду, джерела його формування, структуру Реєстру та критерії відбору елементів НКС, функції робочої групи та організацій, що беруть участь у формуванні Реєстру.

1.5. Користувачами Реєстру можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, зацікавлені в інформації.

  1. Мета та завдання створення Реєстру

2.1. Мета:

Збереження, розвиток, відтворення і популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини області.

2.2. Завдання:

– запобігання втрати глибинних, базових основ духовної культури, мови, значущих традицій, фольклору, культурної самобутності області;

– створення умов для зберігання матеріалів та інформації про елементи нематеріальної культурної спадщини;

– надання сучасної системи пошуку, відбору, систематизації та навігації по внесеним до Реєстру місцевих елементів нематеріальної культурної спадщини України.

  1. Зміст і структура Реєстру

3.1. Реєстр формується з інформації про елементи НКС, наявних в установах культури та інших організаціях і відомствах області їх носіїв та тих хто займаються збором, фіксацією, систематизацією та зберіганням елементів НКС.

3.2. У Реєстрі елементи нематеріальної культурної спадщини групуються за п’ятьма жанровими напрямками відповідно до Конвенції ЮНЕСКО (2003) «Про охорону нематеріальної культурної спадщини»:

а) усні традиції і форми вираження (приказки, прислів’я, казки, оповіді, билини та ін.);

б) виконавські мистецтва:

– пісенне мистецтво;

– пісенно-танцювальне;

– інструментальний жанр (народні музичні інструменти);

– народний театр;

– хореографія.

в) опис обрядових дій (звичаї, обряди, свята);

г) знання і звичаї, що стосуються природи та всесвіту (народні прикмети, сільськогосподарський календар та ін.);

д) знання і практики, пов’язані з традиційними ремеслами:

– про твори декоративно-прикладного народного художнього мистецтва;

– про традиційний костюм;

– про традиційну кухню.

  1. Критерії відбору елементів нематеріальної культурної спадщини

4.1. Критеріями відбору елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до Реєстру є:

– історична культурна значимість елемента НКС для населення, що проживає на території області;

– унікальність і художня цінність елемента НКС;

– самобутність і спадкоємність елемента НКС (передача від покоління до покоління), що сприяють повазі культурного розмаїття і творчості.

4.2. До Реєстру включаються такі відомості:

  • характеристика елемента НКС;
  • ареал розповсюдження;
  • сучасний стан елемента НКС.

4.3. Для розгляду елемента НКС на включення до Реєстру заповнюється Облікова картка (за доданою формою) і надається створювачу Реєстру (формує єдину місцеву базу даних – Управління культури, ОЦНТ).

4.4. Елементи нематеріальної культурної спадщини з Реєстру, що представляють особливу унікальність для області та затверджені місцевою Комісією, направляються для включення в Електронний каталог елементів нематеріальної культурної спадщини України (Національний список елементів нематеріальної культурної спадщини).

  1. Функції місцевих Комісії та організацій, що

беруть участь у формуванні Реєстру

5.1. Комісія з формування Реєстру формується з числа представників Управління культури, фахівців державних установ культури і освіти області, діячів культури і науки, представників, музеїв, етнокультурних громадських організацій області. Склад Комісії затверджується наказом Управління культури. Рішення Комісії оформляються протоколом. Комісія збирається на засідання один раз на квартал.

Комісія забезпечує:

– прийняття рішень про включення елемента НКС до Реєстру, здійснених на всебічному аналізі відомостей, що містять мотивоване обґрунтування про включення або відмову щодо включення елемента НКС до Реєстру;

– прийняття рішення за поданням елемента НКС від області для включення в Електронний каталог елементів нематеріальної культурної спадщини України (Національний список елементів нематеріальної культурної спадщини).

5.2. Державна бюджетна установа культури, Управління культури чи ОЦНТ:

– є творцем Реєстру;

– забезпечує загальне методичне керівництво і координацію з питань формувань Реєстру;

– приймає облікову картку, веде обробку даних представлених установами культури та іншими організаціями та відомствами області;

– систематизує опис і поповнює банк даних новими елементами НКС;

– здійснює організацію роботи з відбору елементів НКС області та підготовки документації для розгляду на засіданні Комісії по включенню елемента НКС в Електронний каталог об’єктів нематеріальної культурної спадщини України (Національний список елементів нематеріальної культурної спадщини).

5.3. У формуванні та підтримці Реєстру беруть участь:

Державна бюджетна установа культури «Обласний центр народної творчості», Державні бюджетні освітні установи, Державні бюджетні установи культури – музей, заповідник, бібліотека Державний комітет Управління культури області, структурні підрозділи місцевих адміністрацій муніципальних утворень, що здійснюють управлінські функції у сфері культури.

5.4. Організації, що беруть участь у формуванні Реєстру:

– організовують збір, запис, зберігання і вивчення елементів НКС;

– представляють наявні відомості згідно дос’є (облікової картки) на розгляд створювачу Реєстру – Управління культури чи ОЦНТ.

5.5. Керівники установ та організацій, що беруть участь у формуванні Реєстру, забезпечують доступ до інформації про елементи нематеріальної культурної спадщини, достовірність та збереження.

 

 

Leave a Comment

*

*