Home
Рекомендації щодо заповнення Облікової картки

Рекомендації щодо заповнення Облікової картки

Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України

Форма облікової картки елемента НКС

Затверджена Наказом Мінкультури

№ 951, 07.11.2014

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо заповнення Облікової картки

для можливого включення елемента до Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

 

Уважно прочитайте Рекомендації перед заповненням Облікової картки. Файл, який заповнено не повністю, не може бути прийнятий для розгляду.

Кожна Облікова картка, проходить попередню оцінку, на основі поданої інформації, з метою прийняття рішення про майбутнє включення елемента до Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (далі за текстом – Перелік НКС).

Мова та Форма заявки

 1. Заявка про включення елемента до Переліку НКС оформляється у спеціальній Формі Облікової картки, затвердженої Наказом Міністерства культури України від 11.2014 № 951.
 2. Облікова картка заповнюється виключно Українською мовою.
 3. Облікова картка має обов’язково містити підпис уповноваженої від організації/групи/спільноти особи за подання заявки.
 4. Форму облікової картки можна знайти за посиланням – http://uckd.org.

Терміни подачі облікової картки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства

 1. Заявки подаються раз на півроку, до 10 січня та до 10 липня. Облікові картки, подані після зазначених дат, розглядатимуться на наступний піврічний період.

Подання заявок

 1. Від однієї організації/спільноти/групи може бути подано декілька заявок – облікових карток. Проте, відповідна комісія самостійно визначатиме пріоритетність розгляду поданих заявок.

Стиль оформлення облікової картки

 1. Облікова картка має містити лише текст, без будь-яких ілюстрацій, малюнків тощо. Фото- та відеоматеріали додаються в окремих файлах відповідно до визначених вимог. Мінімальна та/або максимальна кількість слів вказана у кожній секції Форми. Відповіді мають бути представлені в кожній секції Форми. Не виконання цих вимог дає право Комісії визнати заявку неповною та такою, що не відповідає вимогам, і не буде розглядатись.
 2. Облікова картка має заповнюватись шрифтом Times New Roman 13 кеглем або Arial 11 кеглем. Використання різноманітних декоративних шрифтів не допускається.
 3. Підписана облікова картка має бути роздрукована на папері стандартного формату А4, використовуючи лише одну сторону.
 4. Облікова картка елемента НКС складається у 3-х примірниках, один з яких передається до відповідного центрального органу виконавчої влади у сфері охорони НКС (МКУ), другий зберігається в органі охорони НКС обласної чи Київської, міської держадміністрації, третій – в іншому уповноваженому органі чи установі охорони НКС. У разі отримання додаткових даних про елемент до облікової картки вносяться зміни (доповнення).

Вимоги щодо наповнення облікової картки

 1. Для полегшення роботи щодо заповнення форми облікової картки та забезпечення якісної оцінки заявки, до кожного пункту/питання пропонуються відповідні коментарі-пояснення.
 2. Облікова картка має містити лише ту інформацію, яка вимагається у певній секції Форми, у відповідності із коментарями-поясненнями до кожної секції.
 3. Важливо уникати декларативних стверджень під час заповнення Форми та надавати конкретні дані, описи та/або приклади дії. Кожна облікова картка має бути оригінальною та не може мати дублікатів і повторень інформації в інших заявках. Слід прийняти до уваги, що кожна прийнята облікова картка має публікуватись, що допомагатиме ідентифікувати елемент НКС.
 4. Додаткові матеріали, окрім обов’язкових фото- та відеоматеріалів, можуть додаватись до облікової картки, проте не будуть впливати на оцінку заявки.

Адреса для надсилання заявок

 1. Заповнена та підписана форма облікової картки має надсилатись на адресу Український центр культурних досліджень, з позначкою «Заявка на включення до Переліку НКС України»:

Український центр культурних досліджень

вул. Лаврська, 9, корп.5, м. Київ, 01015

 1. Файл із заповненою обліковою карткою також має бути надісланий на електронну пошту: bosik@gmail.com

Рекомендації щодо заповнення окремих секцій Форми

Опис елемента (секція 5 Форми)

 1. Інформація про елемент подається в зрозумілій для будь-якої людини формі. Метою є – дати зрозуміти, що це за елемент, а не підтвердити його унікальність. Опис елемента має містити історичні факти про його виникнення, зв’язок з носіями, характеристики побутування і сучасний його вигляд або форми прояву.
 2. Слід пам’ятати, що саме у цій секції має бути надано підтвердження про безперервність існування цього елементу у суспільстві або певній групі людей. Обов’язковим є опис сучасного стану елементу.

Стисле визначення ступеня життєздатності елемента, потреби в заходах з метою його охорони (секція 7 Форми)

 1. При заповненні цієї секції слід чітко дотримуватись визначеного порядку.
 2. Необхідно зазначити, що подана у цій секції інформація є проектом дій і може з часом змінюватись, навіть після прийняття і публікації облікової картки.
 3. Слід прийняти до уваги, що кожні 5 років має здійснюватись моніторинг стану збереження елементу, тому інформація у цій секції так само має бути оновлена.

Заходи щодо охорони елемента (секція 8 Форми)

 1. Необхідно зазначити, що подана у цій секції інформація є також планом дій і може з часом змінюватись, навіть після прийняття і публікації облікової картки.
 2. Оскільки включення елементу до Переліку НКС вимагає від усіх зацікавлених сторін здійснення заходів щодо його охорони, розроблення проекту відповідного плану дій є обов’язковою умовою оцінки заявки.
 3. Перелік напрямів охорони НКС, запропонованих у цій секції, розроблено у відповідності до вимог Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Проте, ви можете обрати будь-який із запропонованих напрямів, враховуючи свої потреби та специфіку елемента.

Участь зацікавлених сторін у підготовці облікової картки (секція 9 Форми)

 1. Необхідно зазначити, які зацікавлені сторони (наприклад, громади, органи місцевого самоврядування, недержавні організації, творчі спілки, музеї, дослідницькі установи, експертні центри та інші) брали участь у процесі підготовки облікової картки і в чому це проявлялося.
 2. Оскільки включення елементу до Переліку НКС вимагає згоди носіїв елементу на його занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Тому надайте інформацію, у який спосіб було отримано згоду носіїв елементу (якщо така згода була отримана) на представлення елементу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України:

– Письмова згода

Згода, зафіксована на аудіо

– Згода, зафіксована на відео

– Згода не запитувалася

(потрібне підкреслити).

Документація / джерела (секція 10 Форми)

 27.Подається реєстр фото-, аудіо- та відео- матеріалів, зібраних під час підготовки облікової картки (у разі наявності доступу до них у мережі Інтернет – зазначається відповідна електронна адреса).

За бажанням можуть бути вказані друковані, електронні та інші джерела, що репрезентують елемент і дослідження про нього (при подачі друкованих джерел використовується стандартний бібліографічний формат).

Контактна інформація (секція 11 Форми)

 1. Надається інформація про особу(и), відповідальну(і) за підготовку облікової картки. ПІБ відповідальної особи (осіб), із зазначенням місця роботи, посади, телефону та e-mail.
 2. Надається інформація про організацію, відповідальну за підготовку облікової картки та збереження документації по елементу. Назва відповідальної організації, поштова адреса, телефон, e-mail та адреса офіційного сайту.

Назва відповідальної організації, поштова адреса, телефон, e-mail та адреса офіційного сайту (секція 12 Форми)

 1. Подається перелік допоміжних матеріалів, які додаються до облікової картки і наочно демонструють елемент (фото – не більше 10 од., аудіо – не більше 5 записів, до 30 хв.; відео – не більше 5 записів, до 30 хв.).

Зазначені матеріали будуть опубліковані разом із обліковою карткою.

Дата заповнення облікової картки (секція 13 Форми)

 1. Ставиться дата заповнення облікової картки.

 Засвідчення (секція 14 Форми)

 1. Облікова картка засвідчується керівником відповідальної за підготовку облікової картки організації і ставиться печать організації, яка заповнює облікову картку.

 

 

 

Leave a Comment

*

*