Home
Облікова картка

Облікова картка

Облікова картка

«_________________________________________________»

(назва елемента нематеріальної культурної спадщини)

 

1.     Назва елемента нематеріальної культурної спадщини
Офіційна/визнана назва елемента, яка буде міститись у опублікованих матеріалах.

(Не більше 10 слів).

2.     Інша назва елемента (якщо це можливо та необхідно)
Це може бути назва, яку використовує громада(и), група(и), окрема(і) особа(и), повязані з побутуванням елемента, або назва, під якою елемент уже відомий.
 
3.     Регіон, область, район або місцевість основного побутування елемента
4.     Загальна характеристика елемента
4.1.         Визначення спільнот(и), груп(и) або окремих осіб (носіїв), що мають пряме відношення до елементу, та місце їхнього перебування
Оскільки нематеріальна спадщина може бути визначена тільки у зв’язку з певною спільнотою, групами чи особами, які вважають її частиною своєї культурної спадщини, важливо чітко визначити громади, групи або осіб, що мають безпосереднє відношення до побутування елемента.
 
4.2.         Географічне розташування та зона побутування елемента
Цей пункт має визначати територію поширення елемента, по можливості вказавши географічне розташування місця, де він зосереджений.

Якщо схожі елементи існують у сусідніх місцевостях, слід це також вказати.

 
4.3.         Галузь спадщини, яка представлена елементом
Визначається одна або більше галузей, що визначені у ст.2.2. Конвенції, в яких проявляється цей елемент. Може бути вказано іншу галузь нематеріальної культурної спадщини, де може проявлятись елемент.
Потрібне відмітити:
усні традиції та форми вираження, зокрема в мові як носії нематеріальної культурної спадщини;

виконавське мистецтво;

звичаї, обряди, святкування;

знання та практики, що стосуються природи та всесвіту;

традиційні ремесла

інше (зазначити нижче)

 
5.     Короткий опис елемента
Короткий опис елемента спадщини, що дасть уявлення про нього.

Не більше 500 слів

 
6.     Матеріальні предмети, пов’язані з елементом
Зазначаються предмети (наприклад, інструменти, одяг, ритуальні предмети, певне місце тощо), які пов’язані із побутуванням елементу та без яких неможливе практикування елементу.

Не більше 200 слів.

 
7.     Стисле визначення ступеня життєздатності елемента, потреби в заходах з метою його охорони
7.1. Подається опис ступеня життєздатності елемента на даний момент, що включає:

А) вік носіїв елементу та вік інших членів громади, яким даний елемент є цікавим (слухачам, глядачам, учасникам обрядів, споживачам традиційних знань,  користувачам виробів народних промислів, тощо);

Б) широту охоплення елементом членів громади (приблизна кількість носіїв) та широту розповсюдження в плані географічного ареалу;

В) способи передачі елементу в громаді від покоління до покоління і опис цього процесу;

7.2. Загрози нинішньому побутуванню елементу (якщо такі є), або ризики для його побутування, що можуть виникнути у майбутньому (якщо такі є). Дати оцінку, чи потребує зазначений елемент охорони на даний момент.

7.3. Подається приблизний опис заходів, завдяки яким можна уникнути існуючих загроз або майбутніх ризиків

Кількість слів – за потребою.

 
8.     Заходи щодо охорони елемента
Визначити, які проводились, проводяться і плануються заходи з охорони даного елементу нематеріальної культурної спадщини для забезпечення його життєздатності, та рівень залучення до них членів громади, зокрема носіїв елемента.

Для забезпечення життєздатності елемента, що є необхідною умовою охорони нематеріальної культурної спадщини, можуть здійснюватися заходи за наступними напрямами:

·      Ідентифікація й визначення елементів нематеріальної культурної спадщини, зокрема шляхом складання переліків (реєстрів) елементів.

·      Фіксація.

·      Дослідження.

·      Популяризація.

·      Актуалізація.

·      Підвищення ролі спадщини в житті суспільства/регіону.

·      Забезпечення передачі спадщини від покоління до покоління, зокрема шляхом формальної та неформальної освіти.

·      Відродження різних аспектів спадщини.

·      Інші заходи.

Слід описати застосовані заходи.

Не більше 500 слів.

9.     Участь зацікавлених сторін у підготовці облікової картки
9.1 Які зацікавлені сторони (наприклад, громади, органи місцевого самоврядування, недержавні організації, творчі спілки, музеї, дослідницькі установи, експертні центри та інші) брали участь у процесі підготовки облікової картки і в чому це проявлялося.
9.2 Згода носіїв елементу на його занесення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України
Згідно вимог ЮНЕСКО, носії елементів нематеріальної культурної спадщини повинні надати свою попередню, інформовану та вільну згоду на занесення елементу до того чи іншого переліку. Якщо елемент планується в подальшому  представити до Списків ЮНЕСКО (Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства та Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони) така згода є обов’язковою.
Надайте інформацію, у який спосіб було отримано згоду носіїв елементу (якщо така згода була отримана) на представлення елементу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України:
Потрібне відмітити:
Письмова згода

Згода, зафіксована на аудіо

Згода, зафіксована на відео

Згода не запитувалася

10.                       Документація / джерела
Подається реєстр фото-, аудіо- та відео-  матеріалів, зібраних під час підготовки облікової картки (у разі наявності доступу до них у мережі Інтернет – зазначається відповідна електронна адреса).

За бажанням можуть бути вказані друковані, електронні та інші джерела, що репрезентують елемент і дослідження про нього (при подачі друкованих джерел використовується стандартний бібліографічний формат).

 
11.                       Контактна інформація
11.1.    ПІБ відповідальної особи (осіб), із зазначенням місця роботи, посади, телефону та email.
Надається інформація про особу(и), відповідальну(і) за підготовку облікової картки.
11.2.    Назва відповідальної організації, поштова адреса, телефон, email та адреса офіційного сайту.
Надається інформація про організацію, відповідальну за підготовку облікової картки та збереження документації по елементу
12.                        Перелік допоміжних матеріалів
Подається перелік допоміжних матеріалів, які додаються до облікової картки і наочно демонструють елемент (фото – не більше 10 од., аудіо – не більше 5 записів, до 30 хв.; відео – не більше 5 записів, до 30 хв.).

Зазначені матеріали будуть опубліковані разом із обліковою карткою.

 
13.                       Дата заповнення облікової картки
 
14.                        Засвідчення
Облікова картка засвідчується керівником відповідальної за підготовку облікової картки організації

 

Посада                                                    _____________                           Прізвище та ініціали

(підпис)

           МП

Leave a Comment

*

*